NHÀ GỖ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM

12 TH09
Có thể trồng sưa bất cứ nơi đâu

Có thể trồng sưa bất cứ nơi đâu

Theo nghiên cứu cũng như thử nghiệp thực tế, cây sưa đỏ có thể trồng khắp trên cả nước Việt Nam.

Từ đất đồi, đất đỏ, đồng bằng, đất cát,… cây sưa đều sống và phát triển. Sưa lớn rất nhanh, đất càng tốt, nhiều phù xa càng tạo thuận lợi cho cây phát triển. Trong điều kiện đất trồng tốt nhất, với khí hậu Miền Bắc, cây sưa có thể đạt vanh 55 – 60 cm trong 5 năm.

Có thể trồng sưa quanh vườn, bãi đất trồng, cồng nhà làm bóng mát, bờ ao, ven đường,… Những khu vực này nên trồng cây sưa, để đất trống lẵng phí, sưa rất thích hợp để trong các khu vực này. Trồng sưa vừa có giá trị kinh tế cao vừa cho ta bóng mát.

Đăng bởi: Nguyễn Văn Hùng

Để lại bình luận